Tjänster


Exempel på tjänster som Swedeforce tillhandahåller är:
Stöd vid materielupphandlingar, till exempel utveckling av kravspecifikationer eller projektledning av verksamhet. Vi kan även delta i verifieringsarbeten.

Systemutveckling; design och konstruktion av komplexa system.
Utbildning både i metodik och gällande verktyg.

Inom informationssäkerhetsområdet verkar vi genom att självständigt utföra delar av auktorisationsarbeten (till exempel informationssäkerhetsanalyser) eller att för myndigheters räkning bistå med granskning av dessa.

Konsultar även med att sälja lastbilar på Scania till militärkunder.

Facebook Read the latest


Follow us on Facebook

Välkommen och kontakta oss


Fyll i nedanstående formulär eller skicka ett mail till info@swedeforce.com