Företaget


Swedeforce AB startades 2007 som en naturlig utveckling av att verksamheten vuxit fram i en annan organisation under en längre tid.

Företaget är ett leverantörsoberoende tjänsteföretag med verksamhet inom management, informationssäkerhet och utbildning.

Företagets affärsidé bygger på att erbjuda omfattande kompetens och lång och unik erfarenhet från industrin och försvarsområdet.

Kunder till företaget är både myndigheter och företag. Vi verkar både inom och utom Sverige.

Vi har slutit SUA-avtal med FMV, vilket innebär att företaget kan hantera ärenden som kräver förvarssekretess.

Facebook Read the latest


Follow us on Facebook

Välkommen och kontakta oss


Fyll i nedanstående formulär eller skicka ett mail till info@swedeforce.com